Divine BioHacking personligt forløb

Personligt 21-dages forløb,

hvor du opgraderer indstillinger i dit biologiske system i sammenklang med din Guddommelige Natur.

Divine natur
inkarneret i fysiske krop

Som mennesker navigerer vi i livet via indstillinger
baseret på gamle erfaringer. De ligger som koder
og information, og bliver ubevidst udtrykt i vores
adfærd og kropsbevidsthed.

Din guddommelige natur er Ubegrænset.
Den er åben og skabende. Kreativ og søgende.

Divine BioHacking aktiverer kontakten med det i dybden.

Den bringer dit Lys i dine celler og vækker lysten til skabelse.

Den vækker Livet i dig.

Du vil mærke FORBUNDETHED på et dybere plan.

Du vil sanse din indre guidning, og begynde at navigere i livet ud fra din Guddommelige Essens.

Praktisk:

Du siger JA til at være engageret i 21-dages forløb!

Vi mødes 3 gange til aktiveringer.
Du integrerer åbninger imellem vores møder via øvelser og lægger mærke til forandringer.
Forløbet afsluttes med en samtale.

Investering i din personlig transformation: 7.500 kr.

Tilmelding til Galina:
tlf.: 42 15 17 37 sms
eller galina@unlimitedme.dk